Naše služby

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je pokročilejšou účtovnou službou, ktorú poskytujeme s dôrazom na presnosť a komplexnosť. Zabezpečujeme podrobné sledovanie všetkých transakcií, čo umožňuje klientom lepšie pochopenie ich finančnej situácie a optimalizáciu podnikateľských procesov.

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je základnou službou, ktorú poskytujeme v našej ekonomickej kancelárii. Pomáhame klientom udržiavať prehľadné a systematické záznamy ich finančných transakcií, čo zjednodušuje efektívny manažment financií a plánovanie podnikania.

Mzdy a personalistika

Ponúkame komplexné služby v oblasti mzdovej a personálnej agendy, vrátane výpočtu miezd, sledovania legislatívnych zmien a odbremenenia klientov od administratívnej záťaže spojenej s touto agendou. Sme tu, aby sme zabezpečili efektívne a spoľahlivé riadenie vašich ľudských zdrojov.

Ostatné

Poskytujeme odbornú pomoc pri zakladaní živnosti a založení obchodných spoločností vrátane súvisiacich povinností voči štátnym orgánom a orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Okrem toho sa zaoberáme ročným zúčtovaním zdravotného poistenia a spracovaním podkladov pre úvery.

© Ekonpro 2024. Všetky práva vyhradené.Vytvorilo grafické štúdio vcg.sk.