Podvojné účtovníctvo

 • zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska – hlavná kniha
 • chronologický zápis účtovných prípadov – účtovný denník
 • evidencia faktúr odberateľských a dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DH a N majetku
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie DP k DPH
 • vypracovanie firemných interných smerníc
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hl. knihy ku dňu účtovnej závierky
 • zostavenie účtovnej závierky – ročných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát
 • vypracovanie poznámok – prílohy k účtovnej závierke
 • dohľad nad finančným a skladovým účtovníctvom (pre firmy so samostatným účt. oddelením)
 • poradenstvo pre prácu účtovného oddelenia (pre firmy so samostatným účt. oddelením)

Cenník

Na konkrétnej výške cien za poskytované služby sa dohodneme individuálne, po vzájomnej konzultácii s klientom alebo Vám vypracujeme KALKULÁCIU CIEN na Vami požadované služby.

© Ekonpro 2024. Všetky práva vyhradené.Vytvorilo grafické štúdio vcg.sk.