Mzdy a personalistika

  • vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov
  • prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov do SP a do ZP
  • výpočet miezd
  • zostavy, rekapitulácie, prehľad čerpania dovoleniek
  • spracovanie výkazov pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravot. poistenia a daňové úrady
  • spracovanie mzdových listov
  • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti, vystavenie potvrdení
  • vystavenie výstupných dokladov pri ukončení pracovného pomeru (výpoveď, ELDZ, záp. list)
  • spracovanie a odoslanie prehľadov a hlásení na DÚ
  • odoslanie výkazov pre SP, ZP elektronicky (EZU)

Cenník

Na konkrétnej výške cien za poskytované služby sa dohodneme individuálne, po vzájomnej konzultácii s klientom alebo Vám vypracujeme KALKULÁCIU CIEN na Vami požadované služby.

© Ekonpro 2024. Všetky práva vyhradené.Vytvorilo grafické štúdio vcg.sk.