Jednoduché účtovníctvo

  • zápis účtovných dokladov do peňažného denníka
  • vedenie pokladničnej knihy – zápis príjmov a výdavkov
  • evidencia faktúr odberateľských a dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
  • evidencia DH a N majetku
  • evidencia DPH a vypracovanie DP k DPH
  • zostavenie ročných výkazov – výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch

Cenník

Na konkrétnej výške cien za poskytované služby sa dohodneme individuálne, po vzájomnej konzultácii s klientom alebo Vám vypracujeme KALKULÁCIU CIEN na Vami požadované služby.

© Ekonpro 2024. Všetky práva vyhradené.Vytvorilo grafické štúdio vcg.sk.